Powikłania i niepowodzenia leczenia

Każda działalność medyczna wiąże się z ryzykiem i występowaniem powikłań. Powikłanie to wystąpienie zdarzenia niepożądanego w trakcie prowadzonego leczenia. Pomimo stosowania na naszym oddziale niezbędnych standardów medycznych, należy liczyć się z ryzykiem wystąpienia niepożądanych następstw, które wystąpić mogą w trakcie jak i po operacji. Powikłania mogą zaburzyć przebieg pierwotnie planowanej operacji, wymagać wykonania dodatkowych procedur medycznych, zagrozić zdrowiu a w szczególnych przypadkach życiu.

W chirurgii możemy wyróżnić powikłania ogólne najczęściej związane z stanem internistycznym chorych, powikłania typowo chirurgiczne występujące w każdej działalności chirurgicznej (zaburzenia gojenia ran, zakrzepica kończyn) i specyficzne dla chirurgii kręgosłupa.

Najczęściej występujące powikłania ogólne:

 • Reakcje uczuleniowe na zastosowane leki, płyny dezynfekujące opatrunki i szwy chirurgiczne, cement kostny lub krewi preparaty krwiopochodne
 • Przejściowe zatrzymanie moczu, przejściowe zatwardzenie
 • obciążenie organizmu operacją zwiększa jego podatność na wystąpienie uogólnionych infekcji tj. zapalenie dróg moczowych, zapalenie płuc,
 • utrata znaczącej ilości krwi w trakcie lub po zabiegu może wiązać się z koniecznością przetoczenia krwi,
 • obciążenie zabiegiem operacyjnym, pomimo stosowania odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej, zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył głębokich, choroby zakrzepowej i zatoru płuc,

Najczęściej występujące powikłania chirurgiczne:

 • uszkodzenie miejscowe skóry lub nerwów kończyn górnych lub dolnych wywołane ułożeniem na stole operacyjnym pomimo stosowania silikonowych poduszek,
 • powstanie krwiaka w kanale kręgowym
 • trudności w osadzeniu implantów penetracja śruby do kanały kręgowego, wydostanie się cementu podczas cementowania poza krąg
 • infekcja rany pooperacyjnej
 • głębokie infekcje – np. zapalenie dysku
 • uszkodzenie struktur nerwowych – worka oponowego rdzenia lub korzeni z trwałymi lub przejściowymi zaburzenia funkcji kończyn, (porażenie, niedowłady)
 • uszkodzenie naczyń krwionośnych żylnych lub tętniczych mogące prowadzić do krwawienia a w niektórych sytuacja do masywnego krwotoku a nawet do śmierci

Najczęstsze powikłania w okresie pooperacyjnym:

 • powstanie bliznowca lub niekosmetyczny wygląd blizny pooperacyjnej
 • złamanie implantów, – jeżeli wywołuje to dolegliwości można rozważyć usunięcie
 • miejscowego zapalenia krążka lub podostra reakcja zapalna wokół implantów,
 • różnego stopnia dolegliwości – leczenie operacyjne nie gwarantuje zawsze poprawy.

Te powikłania są częstsze szczególnie w wypadku guzów nowotworowych. Przy operacjach guzów dochodzi często do zwiększonego krwawienia i częściej możliwe są powikłania neurologiczne. Dodatkowo na wyższe niż przeciętnie ryzyko powikłań wpływa: wiek podeszły, występowanie schorzeń układowych, otyłość, cukrzyca, nikotynizm, alkoholizm, niestosowanie się do zaleceń medycznych, czynne ognisko zapalne (próchnicze zęby, grzybica skóry lub paznokci, przewlekła infekcja dróg oddechowych, zapalenie dróg moczowych).

Reasumując w związku ze znieczuleniem lub leczeniem mogą wystąpić poważne powikłania.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH