Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Marek Paściak z siedzibą w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 64.

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia świadczenia medycznego.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie w czasie wizyty osoby której dane dotyczą i w jej obecności. Dane te nie są wykorzystywane w celach naukowych, nie są udostępniane żadnym podmiotom medycznym i nie medycznym.

Dokumentacja wizyty jest przekazywana pacjentowi na jej zakończenie. To Państwo decydujecie komu udostępnicie dokumentację wizyty .

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe i medyczne pozyskane w czasie wizyty muszą być archiwizowane przez okres określony w Ustawie.

Udostępnienie na zewnątrz danych medycznych może nastąpić tylko w sytuacjach określonych w Ustawie.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH